1. Adımı söylersen yok olurum ben

Burada yokum, bil bakalım kimim ben?

 

  1. Büyüdükçe görülmez

Çok mahirdir, izi sürülmez.

 

  1. Uzakta mı uzakta yanar bir lamba

Düğmesi yok kablosu yok

Çok sevimlidir sevebilen yok.

 

  1. Koca yükler taşırım

Hiç yorulmam

Bırakıp gidersen beni

Ağzı açık beklerim hiç darılmam

 

  1. Sudan çıkar, topraktan çıkar,

Hemen her yemekte var.

 

  1. Biri oturur kalkmaz,

Biri yer doymaz,

Biri gider gelmez,

Bu üçlü hiç mi hiç ayrılmaz.

 

  1. Yaşı yok başı yok,

Göz üstünde kaşı yok,

Bir küçük toparlak,

Onsuz sözün sonu yok,

 

  1. Yoktur ayağı kolu,

Fark etmez sağı solu,

Hele sen bir gönder,

O gider bulur yolunu,

 

Cevaplar: 1. Sessizlik, 2. Karanlık, 3. Güneş, 4. Ayakkabı, 5. Tuz,

  1. Soba, ateş, duman 7. Nokta, 8. Ses.

Furkan ALTINDAL