Biz senin ümmetindeniz. Seni çok seviyoruz ve çok özlüyoruz ey Allah’ın vefalı elçisi! Biliyoruz ki biz seni hatırlayınca ve seni anınca sen de mutlu oluyorsun. Biz de seni mutlu etmeyi çok istiyoruz.

Senin bir kerecik bile olsun o nurlu yüzünü görmek isterdim. Çünkü senin vefan ve o güzel ahlakın, o hem hakikatli hem de tatlı sözlerin çok tesirliydi. Ondan dolayı seni hep sevmişlerdi. Ben de seni çok seviyorum ve seni örnek almaya çalışıyorum.

Sen çocukluğunu zorluklarla geçirdin. Ama hiç itiraz etmedin. Acılara katlandın. Altı yaşında anneni kaybettin. Deden Abdulmuttalib’in himayesinde kaldın. Sekiz yaşında o da vefat etti. Bu sefer amcan Ebu Talib’in himayesindeydin. O zaman sana Ebu Talib’in eşi Fatıma Hatun bakıyordu. O vefat ettiğinde üzülmüştün ve bize vefa örneği olacak şekilde “O benim annemden sonra annemdi. Kendi çocukları açken, önce benim karnımı doyururdu. Kendi çocukları toz toprak içindeyken önce beni temizleyip bana gülyağı sürerdi.” derdin.
Ardından da “Ebu Talip’ten sonra bu kadıncağız kadar bana iyilik eden yoktur! Ahirette cennet elbiselerinden giymesi için ona gömleğimi kefen yaptım. Kabre ısınması için de orada bir müddet uzandım.” demiştin.

Başka bir vefa örneğinde ise bir keresinde senin ashabın Habeşistan’a hicret ettiğinde Habeşistan kralı Necaşi onlara çok iyi davranmıştı. Sonra bir gün Necaşi kendi elçilerini senin huzuruna göndermişti. Sen vefakâr olmandan dolayı onlara bizzat hizmet etmiştin. Ashabın sana bu hizmetin kendilerince yapılması gerektiğini söylese de senin onlara verdiğin cevap çok anlamlıydı: “Bunlar Habeşistan’a hicret etmiş olan ashabıma yer göstermiş, ikram etmişlerdir. Buna karşılık şimdi ben de onlara hizmet etmek isterim.” demiştin. Necaşi vefat edince de “Uzak bir beldede ölen kardeşinizin cenaze namazına kalkınız!” buyurunca, ashabın “Ya Resûlallah kimdir o?” dediklerinde sen, “Necaşi Ashama’dır. Bugün Allah’ın sâlih kulu Ashama öldü! Kardeşiniz için Allah’tan mağfiret dileyiniz.” buyurmuştun.

Sevgili Peygamberim! Aslında senin vefa ile ilgili örnekliğin o kadar çok ki hepsini yazmaya kalksam sayfalar yetmez.
Senin vefakârlığını örnek almayı çok istiyor ve seni çok seviyorum. Âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd, sana da salat ve selam olsun!

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?