“B”ismillah kaleme,
“B”ismillah kâğıda,
“B”ismillah söze,
“B”ismillah kalplerde olana.
Varımız yoğumuz bir “B” harfi. Benlik ve benlik içeri yaşadıklarımızın şahididir “B” harfi. Arapçada “ile”dir, bağlaçtır, kalbimizde olanı amele bağlayandır.
Sordum kalbime, gayen nedir?
Dedi “Allah.”
Sordum kalbime, kimlesin?
Dedi “Resûllullah.”
Sordum kalbime, nasıl?
Dedi “Kitabullah.”
Sordum kalbime, nasıl gidilir?
Dedi “Cihadullah.”
Son kez sordum, zor mudur?
Dedi “El Mevtu Fi Sebilillah.” (Şehadet)

Bismillahirrahmanirrahim.
Ya Rabbi! Ben aciz biçare kulunum. Rahman isminin tecellisi ile nimetlenir ve rızıklanırım. Şüphesiz sen karşılıksız verensin. Rahman ve Rahimsin. Fakat benim tek gayem Rahim isminin tecellisi ile şereflenmektir. Tek amacım sana kavuşmaktır. Rahim zikridir beni imtihanların aşırı yüküne karşı güçlü kılan. Bu umuttur ki bizi geceleri soğuk suyla buluşturan, yazın sıcağında suya hasret bırakan. Rahim Rabbimize kavuşma arzusudur bizi diri tutan.

Rahman ismiyle yaşarken, kalbime bulaşan dünyalıkları eliyorum zikirle, gözyaşı arındırıyor ve secdeler getiriyor beni sana ve ben dünyadayken vuslatı tadıyorum. Ve ben “Allahu Ekber” nidasıyla dünyayı elimin tersiyle geride bırakıyorum, yalnız sen ol diye, tüm yollar yalnız sana çıksın diye.

Böyle öğretti aşkın sahibi Habibûllah. Önderimiz, rehberimiz, gözbebeğimiz.
Ya Resûlallah! Yanmayalım diye yandın, acıları ta içerinde taşıdın da bir an “Ümmetî!” demekten vazgeçmedin. İlmek ilmek dokurken dini, en acı imtihanlardan geçtin de hakkı ve sabrı bizzat sen öğrettin bize.

Yollar taşlıdır, virajlıdır, labirent gibi dolambaçlıdır aman ha şaşırmayasınız yolunuzu, Kur’an ile bulasınız dedin. “B” harfi şahit olsun, giderken emanet bıraktığın Kur’an’dır yolumuzu aydınlatan. Anayasamız, Hâkim olanın kitabı Kur’an’dır. Nizam da adalet de Kur’an’da yazılıdır.

“Oku” dedi Rabbim “Oku, yaradan Rabbi’nin adı ile oku!” Okuduk Kur’an ile ve bildik kâinatı, işittik ve iman ettik. “B” harfi şahit olsun ki Kur’an en güzel okunandır.
Kur’an bir deryaydı, içinde nice nimetler vardı, türlü yollar sana kavuşturan. Kur’an’dan öğrendik ki burası ticaret yurdudur ve Rabbimiz bizimle bereketli bir ticaret yapmak ister.
“Allah, kendi yolunda çarpışırken öldüren ve öldürülen müminlerin canlarını ve mallarını, karşılığında cennet vermek üzere satın almıştır.” (Tevbe, 111)

Yokla bakalım kalbini şimdi ne vardır orada. Sonra secdeye var ve ilk kendinle cihat et. Ta ki nefse galip gelene kadar. Kuşan silahlarını koş cepheye, bu yol cihat yoludur, kiminin eline silah, kiminin eline kalem yakışır, kiminin varı yoğu bir evlattır, onu kullanır, kiminin malıdır, yetime hamidir. Ama muhakkak vardır bir yol. Dua ile yürürüz, umudumuz Rahim Rabb’e ulaşmaktır.

“B” harfi şahit olsun, yollar O’na çıkacaksa hepsi başımız üzeredir. Ya bu yolun sonu nereyedir? Elbet en güzeledir…
Rahim olana kavuşmak, en büyük arzumdur ve hayalimdir. Ölümsüzlüğün gölgesinde bayram sabahına kavuşan çocuklar gibi mutlu bir tebessüm yüzlerde. Su gibidir arındırır kirden pastan. Yağmur gibidir berekettir, bahar çiçekleri açtırır. Güneş gibidir karanlıkları aydınlığa çıkarır. Aşktır, sevdadır, hasreti vuslata çevirendir. Rahim olanın vaadi Firsevs makamıdır.

“B” harfi şahit olsun şehadet en güzel muştudur. Allah’a kavuşmak en büyük arzudur…
Selam ve dua ile… 

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?