Esselâmualeyküm kıymetli kardeşim,
Davet Mektebi, asrın idrakine düşmüş bir yağmur damlası olarak yeni sayısıyla karşınızdadır. İslâm’ın kurmak istediği yeni dünyanın şafağını çatlatmak gayesi güden dergimiz, bu hedefe her geçen gün biraz daha yaklaşıldığını umut ederek çabasına, cehdine ve direnişine devam etmektedir.
Kapak konumuz olan hayâ, dünyanın debdebesi karşısında sönükleşen, kirlenen ve takatten düşen günümüz insanının yeniden ayağa kalkması için elzemdir. Dünyada bütün kirli savaşların bitip huzurun tesis edilmesi için insanlığın hayâ denizinde yıkanması gerekmektedir. O deniz öyle bir denizdir ki, içine giren her beşerde kibir, haset, hırs, yalan, dedikodu, fitne, fesat, dolandırıclık, koğuculuk, hırsızlık, zina, faiz, kumar gibi hastalıklar kalmaz. O fert ya da toplum, günahlardan arınmış, tertemiz, müreffeh, huzurlu, kanaatkâr, yardımsever, ibadetlerini yerine getiren, insana, çevreye, hayvana, doğaya değer veren, bilinçli, şuurlu bir fert/toplum haline gelir. Bu sayımızda hayânın detaylı bir şekilde işlendiğini göreceksiniz.

Web:
www.davetmektebi.com
www.facebook.com/davetmektebidergisi/
www.twitter.com/DavetMektebi
www.instagram.com/davetmektebidergisi