Esselâmüaleyküm şerefli ve aziz kardeşim,

Davet Mektebi, yeni sayısında seni bir şehidin idrak ve bilinciyle selamlamaktadır. İnsanlığın aydınlatılması görevini tek başına üzerine alan bir şehidin koskoca bir ümmeti uyandırma vazifesini ifa ettiğine tarih defalarca şahitlik etmiştir. Şehitler kervanının öncülerinden olan Yâsir ailesi, cehalet asrını saadet asrına çevirmek için üzerine aldığı tarihî görevini hakkıyla yerine getirmiştir.

Şehadet, çağları aşan bir davet, asrın idrakine düşen bir kurtuluş, zulme bir direniş, emperyalizme bir başkaldırıdır. Şehadet, sömürgeciliğe şiddetli bir şamar, çağları aşan şanlı bir ölüm duyurusudur. Şehadet, zulme, yoksulluğa, çaresizliğe, sömürüye, faiz düzenine, köleliğe büyük bir saldırıdır. Şerefli bir ölümün zillet içinde bir hayattan daha değerli olduğunu gösteren mekremetli bir duruştur.

Web:
www.davetmektebi.com
www.facebook.com/davetmektebidergisi/
www.twitter.com/DavetMektebi
www.instagram.com/davetmektebidergisi