Kardeşlik Boynumuzun Borcudur

0
7053

Davet-Mektebi-Ocak-2016-Kardeşlik-boynumuzun-Borcudur-kapakNasıl da alıştık her gün birileri tarafından öldürülen Müslümanlara… Basın, medya ve ajanslar öldürülen Müslümanların haberleri ile dolu. Bu haberler karşısında nemelazımcı tavırlar, görmezden gelmeler İslam’ı referans alması gereken Müslümanlar için yakışır durumlar değil.

Birileri, Müslüman kanına doyamıyor. Müslü- man’ın akan kanında hayat bulanlar var. Çektiği acılardan, akıttığı gözyaşlarından zevk alanlar var. Müslümanların vatanlarından, topraklarından sürülmesinden hoşnut olanlar var.

Ateş düştüğü yeri yakmıyor. Biz bir ümmetiz. Farklı coğrafyanın, farklı kültür ve kökenlerin insanı olmakla beraber zulmedilen, öldürülen ve acı çeken Müslümanlarla aynı inancı, aynı davayı payla- şıyoruz; aynı inancın, aynı davanın müntesipleriyiz. Bir binanın tuğlaları, bir vücudun azalarıyız. Müslüman kardeşimizin acısı acımız, derdi derdimiz, başına getirilen felaket de felaketimizdir.

Müslüman, İslam’ı yaşayan ve yaşatan bir temsildir. Müslüman’ın kanı, canı, ırzı, namusu İslam’ın izzet, şeref ve onurunun sembolüdür. Bir Müslüman’ın zulme uğraması, acı çekmesi ya da öldürülmesi İslam’ın zarara uğraması demektir. Zulüm gören, acı çeken yalnızca mazlum, mağdur, zayıf insanlar değil İslam’ın itibarıdır. Acı ve keder sadece bir coğrafyanın değil, bütün bir İslam coğrafyasının acısıdır, kederidir. Dökülen kanlar, bitirilen canlar İslam’ın kanıdır, canıdır.

Davet-Mektebi-Ocak-2016-Kardeşlik-boynumuzun-Borcudur-1Son günlerde aslında yaşadığımız İslam’ı ve İslam’ın temsilcileri olan Müslümanları zayıflık ve çaresizlik içinde aciz gösteren, onları gözden düşüren, İslam’ı ve Müslümanları kolay yutulur lokma gibi göstermeyi hedefleyen algı operasyonlarıdır. İslam Ümmeti’nin tüm bu oyunları bozması, Müslüman kardeşlerini yalnız bırakmaması, zayıflatılan, sömürülen kardeşleri ve İslam adına mücadele etmeleri kaçınılmazdır.

Bu ümmet, hayırlı bir ümmettir; iyilerin yanında, kötülerin karşısındadır. Bu ümmet zulme direnen, zalime karşı koyan, mazluma, masuma sahip çıkan bir ümmettir. Gün birlik zamanıdır; zalime meydan okuma, mazluma, mağdura, masuma sahip çıkma zamanıdır. Gün kardeşlerimizin uğruna mücadele zamanıdır; akan kanlar, dökülen yaşlar ve çekilen acılar için hesap sorma anıdır. Dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman kardeşimizin kanı, canı, namusu, izzet ve onuru için yılmadan, bıkmadan, korkmadan, kaymadan mücadele zamanıdır.

Bugün, Irak, Suriye ve Afganistan’ı parçalayanlara, Filistin’i yok etmeye çalışanlara, Türkiye’yi bölme hevesini taşıyanlara, İslam coğrafyasını dağıtmayı planlayanlara verecek cevabımız olmalı. Doğu Türkistan’da, Arakan’da İslam’ı yaşamayı engelleyenlere, Avrupa’da, Amerika’da Müslümanları terörist olarak göstermeye çabalayanlara, halkı ezenlere, hakkı çiğneyenlere verecek cevabımız olmalı. İslam için, Müslüman kardeşlerimiz için hiç olmasa zayıf çocuk, erkek ve kadınlar adına insanlık haysiyet, onur ve vicdanı için zulme, zalimlere verecek cevabımız olmalı.

Bugün, hakkı söyleyen yöneticiler, hakikati gizlemeyen alimler, Kur’an ve Sünneti yaşayan Müslümanlar, izzet, onur ve toprağı için mücadele eden Müslüman direnişçiler bizlere ümit veriyor. Şimdi sıra bizde; İslam Ümmetinde. Yapılan zulmü seyretmek, yaşanılan acılara karşı hissiz kalmak bize, insana, hele hele Müslüman’a hiç yakışmaz. Biz bir ümmetiz, kardeşiz, dostuz. Zayıf ve ezilen Müslüman kardeşimize sahip çıkmak, canını yakan, kanını akıtan zulme, zalime karşı durmak boynumuzun borcudur.

Yeşim Meydan

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?