Reklam

Kudüs Davamız

0
Bilindiği üzere Kudüs, bugün bütün dünya Müslümanlarını yakından ilgilendiren önemli tehlikeler ve tehditlerle karşı karşıyadır. Bu tehlikeleri savmak ve Kudüs davasını sahiplenmek sadece Kudüs’te...

Bir Anne, Bir Eş ‘Babam Mevdudi’

0
Mevdudi’nin ne kadar büyük bir âlim ve mütefekkir olduğu herkesçe malumdur. İsmi anıldığında herkes birkaç kitabını sayacak kadar kendisini tanıyor. Tefhimu’l Kuran, Gelin Müslüman...

Modern Türkiye’nin Oluşumu

0
Feroz Ahmad, Hint kökenli bir Amerikan ve ünlü oryantalist Bernard Lewis’in yanında doktora tezi yapmış bir Türkiye tarihçisi. Yazarın, Türkiye’nin Modernleşme sürecini dışarıdan bir...

Tasavvuf Şeriatsız Olmaz-Hayreddin Karaman

0
Tasavvufla alakalı, elimizde bulunan kitaplar maalesef ki azdır. Tam olarak, tasavvufun ne olduğu, ne zaman ortaya çıktığı ve nasıl anlaşılması gerektiği hususunda derli toplu...

Asırlardır Bitmeyen Mücadele: Welat Kavgası

0
Yesrib’ten Medine’ye  Evs ve Hazrec, İslamiyet’ten önce adı ‘Yesrib’ olan Medine şehrinde yaşayan iki akraba kabileydi. Aralarında sık sık savaşlar olurdu... Bu savaşlardan sonuncusu aralıklarla 120 yıl kadar süren ‘Buas’ harbidir. Bu...

Neden İslam? Şüphelerden İnanca…

0
Ahmet Varol’un “Neden İslâm? Şüphelerden İnanca” isimli yeni kitabı Nida Yayıncılık tarafından yayınlandı. Daha çok İslâm dünyasındaki gelişmelerle ilgili yazılarıyla ve kitaplarıyla tanıdığımız Ahmet...

(Âlimlerin Yetiştiği Terbiye Rahlesi) İslami Gelenekte Eğitim Ahlakı

0
İlim/bilgi deryasının her geçen gün daha da genişlediği asrımızda bilgiye ulaşma noktasında da çeşitli yenilikler meydana geliyor. Unuttuğumuz bir cümleye ait üç kelimeyi zihnimizde...

Önce İman – Mecdi Hilali

0
Şüphesiz hamd Allah’adır; O’na şükreder, O’ndan yardım dileriz. Doğru yolu O’ndan ister, bağışlanmayı sadece O’ndan bekleriz. Allah kimi hidayete erdirirse onu saptıracak yoktur, kimi...

Tebliğ ve Davet Yolunda Müslümanın Temel Kültürü

0
Davetçi, davetine çağırdığı kimseleri tanımadıkça ve onlara nasıl çağrıda bulunacağını, onlara neyi verip veremeyeceğini bilmedikçe başarılı olamaz. Ayrıca kişi kendisinde olmayanı başkasına veremez bunun...

Ramazan Baharı 30 Günde Manevi Devrim

0
Suriye’de, Irak’ta Mısır’da, Arakan’da Filistin’de… kısaca tüm İslam coğrafyasında meydana gelen zulüm, haksızlık, ölüm ve mukaddes gördüğümüz her şeyin ayaklar altına alındığını, ümmetin izzeti...

Davet Yolunda Hatıralar

Mısır’da Hasan el-Benna, Türkiye’de Bediüzzaman Said Nursi, Pakistan’da Ebu’l-A’la el-Mevdudi gibi şahsiyetler, Müslüman milletlere yapılanları gördüler ve ümmetin uyanışa geçmesi için durmadan çalışılması gerektiğini...