Bilindiği üzere Kudüs, bugün bütün dünya Müslümanlarını yakından ilgilendiren önemli tehlikeler ve tehditlerle karşı karşıyadır. Bu tehlikeleri savmak ve Kudüs davasını sahiplenmek sadece Kudüs’te ve Filistin’de yaşayan Müslümanların görevi değildir. Bu, tüm dünya Müslümanlarının görevidir. Ama ne yazık ki bugün Kudüs’te yaşanan olaylar Müslümanların birçoğu tarafından tıpkı herhangi bir Güney Amerika ülkesinde yaşanan olaylar gibi algılanıyor. Kudüs davası iman davasıdır. Müslümanları imanı açıdan ilgilendirmektedir. Çağımızın tanınmış ilim adamlarından olan Prof. Dr. Yusuf el-Karadavi cuma hutbelerinden birinde Mescidi Aksa’yı basite alarak ona karşı sorumluluğunu önemsemeyenin, yarın bir gün Mescidi Haram’ı da basite almaktan ve ona karşı sorumluluğunu önemsememekten çekinmeyeceğine dikkat çekerek şöyle demiştir: “Yahudiler her zaman aynı Yahudilerdir. Planlarını sürekli canlı tutmaktadırlar, onlarla yapılan anlaşmanın hiçbir ağırlığı ve değeri yoktur. Oslo anlaşmasının ne olduğuna daha önce bu minberde işaret etmiş ve bu anlaşmanın cesaretliler anlaşması değil, güçlülerle ve zayıflar arasında imzalanmış bir anlaşma olduğunu dile getirmiştik. Bu kedi ile farenin yahut aslan ile koyunun anlaşmasıdır. Bu bizim istediğimiz barış değil sadece bir teslimiyettir. Karadavi, hutbesinde Mescidi Aksa çevresindeki Müslümanların düşmanla karşı karşıya olmaları sebebiyle yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle işgalcilere karşı bir direndiklerini, dolayısıyla sürekli onların mağdur edildiklerini ama diğer yerlerdeki Müslümanların olan bitenlere karşı umursamaz bir tavır içine girdiklerini dile getirerek bunun vahim bir durum olduğuna dikkat çekmişti. Bütün ilim adamlarımız Kudüs davasının tüm dünya Müslümanlarını yakından ilgilendiren öncelikli bir dava olduğunda ittifak etmektedirler. Kitap, Kudüs’teki hayatı ve direnişi gözler önüne seren, bu şehri çeşitli yönleriyle tanıtan fotoğraflarla zenginleştirmiştir.
Değerli okuyucularımızın bu kitabı okumakla yetinmeyerek çevrelerine de tanıtmak suretiyle en azından Kudüs’te davası konusunda insanların bilinçlendirilmesi çabalarına kendi çaplarında katkıda bulunacaklarını da inanıyoruz.

Yazar
1962 Artvin Yusufeli doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini kendi memleketinde tamamladıktan sonra Ankara Ünv. İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi’nde Hadis dalında yüksek lisans yapan Ahmet Varol, 1984’ten bu yana basın alanında çalışmaktadır. Bu alanda çalışmaya ilk olarak İslam mecmuasının Dış Haberler sorumlusu olarak görev yapmakla başladı. Daha sonra Altınoluk dergisine geçerek bu derginin “İslam Dünyası” bölümünü hazırladı. Bu dergide çalıştığı sırada Erkam Yayınları’nın da editörlüğünü yaptı. Aynı dönemde haftalık olarak yayınlanan Vahdet gazetesinin de Dış Haberler bölümünü hazırlıyor ve bu gazeteye İslam dünyasıyla ilgili yazılar yazıyordu. Ekim 1996 – Ekim 2000 arasında dört yıl süreyle, aylık olarak 48 sayı yayınlanan Vahdet dergisinin Yazı İşleri müdürlüğünü yaptı. Şimdiye kadar birçok periyodik yayın organında İslam dünyası ve genelde dış politikayla ilgili yazıları neşredilen Ahmet Varol’un, Yeni Akit gazetesinde dış politikayla ilgili haftada üç gün yazısı yayınlanmaktadır. Aylık Ribat, Vuslat ve Davet Mektebi dergilerinde de düzenli şekilde yazıları yayınlanıyor. Bunların dışında değişik İslami yayın organlarında farklı zamanlarda İslam dünyasındaki gelişmelerle ilgili yazıları ve Özel FM adlı radyoda da “Dünya Döndükçe” başlıklı periyodik programı yayınlanıyor.
Yazara Yaz
×
1962 Artvin Yusufeli doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini kendi memleketinde tamamladıktan sonra Ankara Ünv. İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi. İstanbul Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi’nde Hadis dalında yüksek lisans yapan Ahmet Varol, 1984’ten bu yana basın alanında çalışmaktadır. Bu alanda çalışmaya ilk olarak İslam mecmuasının Dış Haberler sorumlusu olarak görev yapmakla başladı. Daha sonra Altınoluk dergisine geçerek bu derginin “İslam Dünyası” bölümünü hazırladı. Bu dergide çalıştığı sırada Erkam Yayınları’nın da editörlüğünü yaptı. Aynı dönemde haftalık olarak yayınlanan Vahdet gazetesinin de Dış Haberler bölümünü hazırlıyor ve bu gazeteye İslam dünyasıyla ilgili yazılar yazıyordu. Ekim 1996 – Ekim 2000 arasında dört yıl süreyle, aylık olarak 48 sayı yayınlanan Vahdet dergisinin Yazı İşleri müdürlüğünü yaptı. Şimdiye kadar birçok periyodik yayın organında İslam dünyası ve genelde dış politikayla ilgili yazıları neşredilen Ahmet Varol’un, Yeni Akit gazetesinde dış politikayla ilgili haftada üç gün yazısı yayınlanmaktadır. Aylık Ribat, Vuslat ve Davet Mektebi dergilerinde de düzenli şekilde yazıları yayınlanıyor. Bunların dışında değişik İslami yayın organlarında farklı zamanlarda İslam dünyasındaki gelişmelerle ilgili yazıları ve Özel FM adlı radyoda da “Dünya Döndükçe” başlıklı periyodik programı yayınlanıyor.
Önceki İçerikDavet Yolunda Hatıralar
Sonraki İçerikHacer’ce Sa’y ve Ben