Nasıl da kandırdılar bizi

Günlerinin azlığıyla

Ama ben anladım seni

Diğer aylara kızgınlığından

Uzatmaya niyetlisin günlerini

Ondan mıdır?

Takvim yapraklarına ekliyorsun İslâm’ın güneşlerini!

Ey Şubat

Şâhidim kızgınlığına şâhidim isyanına şâhidim…

Esfel-i sâfilînin karşılığı olan Sisi’nin

Mübarek olmayan Hüsnü’nün

Siyonist bir levs-i faninin

Ve daha nice Firavunların karşısında duran

Kocaman devleri yapraklarında taşıdığına şâhidim!

Uzatacağız günlerini uzatacağız!

Her gününe bir şehit sığdırarak uzatacağız

Onlar idam etsin biz yine güneşleri doğuracağız!