Ramazan rahmet, bereket ve mağfiretin bir arada bulunduğu, diğer aylardan üstün ve daha değerli olan bir aydır. Zira Ramazan, indiği günü ve geceyi hayırlı kılan Kuran’ın indiği aydır.

Ramazan Kur’an ayıdır. Bu ay diğer aylardan ziyade Kur’an’ı daha çok okuduğumuz, Kur’an’la daha çok zaman geçirdiğimiz günlerdir.

Kur’an inanan-inanmayan her insanı etkileyen bir kitaptır. O; okunuşu, nağmesi, üslubu, anlamı, anlatımı, tefsiri, kullandığı teknik ve yöntemleri ile insana tesir eden ve insanı kendisine hayran bırakan özelliklere sahiptir. Kimi insan nağmesinden, kimi okunuşundan, kimi kelamından, kimi manasından, kimi de tefsirinden etkilenir. Bu etkiyle beraber defalarca dinleyip, okusak bile vazgeçemeyeceğimiz bir kitaptır.

Kur’an’ı kimi zaman zevkle, kimi zaman şevkle, kimi zaman özlemle okur ya da dinleriz. Ancak Kur’an çokça dinlenen, çokça okunan bir kitap olmasına rağmen anlamı, tefsiri ve mesajı bir o kadar da ihmal edilen bir kitaptır.

Kur’an Allah’ın kelamıdır; ancak kelamdan ibaret değildir. Allah’ın öğüdü, gönüllere şifa, inananlara hidayet ve rahmet olan, yol gösterici bir kitaptır. İçinde müthiş hakikatleri barındıran kitabımız insanlığa hidayet ve rahmet olmak, insanın hayatına rehberlik etmek için indirilmiştir. Allah (C.C) Kur’an’ı bilinmeyenleri bildirmek, doğruları açıklamak, yanlışı düzeltmek için göndermiştir. Kur’an’ın sözü, nağmesi, anlamı, anlatımı, tefsiri insanın hayatını biçimlendirmek içindir.

Kur’an’ın amacı hayatımızı biçimlendirmektir. Allah’ın insanlığa öğüdü olan Kuran; insanların ihtiyacını karşılamak, sıkıntılarını gidermek, sorunlarına çözüm getirmek, hayatlarını mutlu ve yaşanılır kılmak için gelmiştir.

Kur’an’ın her sözünün üzerimizde bir işlevi ve etkisi vardır. Dinlediğimiz ya da okuduğumuz her ayet; öğüt arayan için bir nasihat, derdi olan için bir şifa, sorusu olana için bir rahmet ve yol arayan için bir hidayettir.

Kur’an okumak, anlaşılmak ve yaşanılmak için gönderilmiştir. O, kelamıyla beraber mesajı da olan bir kitaptır.

Kur’an’ın her sözü/mesajı hayatımıza dokunmak ister; her ayet yaşantımızda yer edinmek ister. Zira hayatımıza dokunmayan, yaşantımıza geçmeyen söz ve bilgi bize menfaat getirmez. Kur’an’ın söylemiyle; hayata geçmeyen her söz ya da bilgi sahibine yüktür (Cuma,5).

Kur’an’ın her sözü/ayeti söyleyene bir sorumluluk getirir. Keza her ayet yaşantıda, davranışta görünmek ister. Kur’an’ın söylemiyle; yaşamadığımız, yapamayacağımız şeyleri söylememiz Allah katında çok çirkin bir davranıştır (Saf, 2-3).

Ramazan ayı fırsat günleridir. Çünkü bu ayda rahmet ve bereket vardır.

Ramazan ayı bu vesileyle Kur’an’ı okuyup, manasını, tefsiri ve mesajını anladığımız bir ay olmalıdır. Ne okuduğunu bilen, söylediklerinin farkında olan bir okuma ve yaşantıya alınan ayetlerin bilinciyle, Kur’an’la hemhal olduğumuz bir ay olmalıdır.

Bu ayda Kur’an’ı sadece yüzünden okumakla kalmayıp, mealini ve tefsirini okuyarak, ayetlerin üzerinde tefekkür ederek Kur’an’ın rahmet, hidayet ve şifasından istifade edebilmeliyiz. Yaptığımız hatim ve mukabelelerde Kur’an’ın mesajına uyan bakış ve tevillerle bu hakikat dolu kitaba yeniden yönelmeliyiz. Kur’an’ın yeryüzüne indiği bu özel aya ehemmiyet göstererek, Ramazan gün ve gecelerini en iyi şekilde değerlendirmeliyiz.

Rahmet, mağfiret ve bereket ayı olan bu ayda gece-gündüz okunan ve dinlenen Kur’an ayetlerinin gönüllerimize girmesi, hayatımıza dokunması ve hayatımızı biçimlendirmesi temennisiyle hayırlı Ramazanlar…

Yeşim Meydan

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?