Duvarın Arkasında Yaşam, Yaşamın Önünde Duvar…

Duvarın arkasını görebilmek marifeti pek çok olası tehlikenin önüne geçmeyi sağlar. Özgürlüğü yaşatır. Kurtuluş umudunu aşılar. Lakin bu, çoğu kez mümkün olmaz. Siz boyunuzu...

Seyyid Kutup İhvan’dan Ayrılmış mıdır?

Müslüman Kardeşler’e karşı olanlar Seyyid Kutub’u onlardan görmek istemediklerinden Seyyid Kutub’un İhvan’dan ayrıldığı iddiasını yaymaya çalışırlar. Dergimizin Ağustos 2015 sayısında bu konuya değinilmişti. Ancak...

İslam Ümmeti Kayıp Anayasasını Arıyor

Tarihin birçok döneminde toplumların ve devletlerin hayatında önemli değişimlere yol açan -nasıl isterseniz öyle isimlendirin- kavşaklar, duraklar veya yol ayrımları yaşanmıştır. Elbette bütün bir...

Ramazan Ayı ve Sosyal Sorumluluklarımız

Hasan El-Benna “İslami Anlayışımız” adlı risalesinde şöyle der: “İslam hayatın bütün yönlerini kuşatan kapsamlı bir nizamdır. Şu halde o: Hem devlet ve vatan, hem hükümet...

Seçme ve Seçilme

Seçmek, bir yetenektir ve bir ayrıcalıktır. Seçerseniz, seçilirsiniz. Hayat, sürekli seçiştir.  Ayırarak, analiz ederek, bölerek, tetkik ve tahkik ederek seçmek… Bir filozof “İnsan başkalarını...

Kanayan Yaralarımız

Allah’a hamd, Resûl-i Ekrem’ine, onun âl ve ashâbına salât ve selâm olsun. Yaşadığımız her saniye, her dakika ve her an bizim için birer imtihan ve...

Kardeşlerine Sahip Çık!

  Ali Özgüç

Altından Değerli Fırsatlar!

Yüce dinimiz İslam, cennet yoluna girmemiz için nice fırsat ve imkânlar sunmuştur; fakat sorun gaflete düşüp dünya hayatına dalmamız, hayatı olduğundan daha uzun görmemizdir....

Bu Fırsat Kaçmaz!

Özellikle siyasal, sosyal, ekonomik krizlerin bir bini kovaladığı şu zamanda… Hele manevi krizlerin zirve yaptığı, bedenler doydukça ruhların acıkmasının katlandığı asrımızda… Dünyalık hazların, geçici...

Müslüman Tatilini Nasıl Değerlendirmelidir?

Müslümanlar kendi İslami müesseselerine sahip olmadıkları için Batının eğitim ve basım araçlarının etkisinde kalarak batı yaşantısını taklit etmeye başlamışlardır. Müslümanların Batıyı taklit ettikleri şeylerden...

Alimlerin Devlet Yöneticilerine Karşı Tutumu Nasıl Olmalıdır?

أدب العالم أولى من علمه Âlimin edebi ilminden daha evladır. Sakın zalimlere meyletmeyin. Yoksa onlara dokunacak ateş size de musallat olur. İslam’da devletin yönetim biçimi, Kitap ve...

İhvan-ı Müslimin Hareketinin Siyasi Süreçleri ve Yönetim İlkeleri

Siyasette, ekonomide, kültürde, medya ve iletişimde, kamusal ve toplumsal hayatın düzenlemesinde kısacası sosyal hayatın tüm alanlarında tüm gayretleriyle mücadele eden ve kuruluşundan bu yana...

Yeni Bir İnşâ Sürecinde Türkiye’de Müslümanlar İçin Siyaset

Siyaset Nedir? Siyaset, “politika”yla beraber kullanılan bir kavram olarak “memleket, devlet idare etme sanatı ya da tarzı, diplomatlık” anlamlarında kullanılmaktadır. İslâmî açıdan bakıldığında sözlüklerde “dünya...

Algılarıyla Oynananlardan mısınız?

Dijital olayların ve verilerin hayatımıza yön verdiği bir çağı yaşıyoruz. Dünyanın büyük bir kesiminin, her gün kitle iletişim araçları ve sosyal medya yoluyla gündemi...

Maneviyat Mevsimi İlahi Gündem

Günlük hayatımızda her an gördüğümüz trafik ikaz levhaları gibi insan hayatında da belirgin işaretler ve dönüm noktaları vardır. Bunlar, belirli gün ve gecelerdir. Zamanın her...