Bir Kudüs doğsun mahzun Peygamber yüreğinin sızılarına… Bin melek insin saf saf… Zeytin dağının surlarına… Halilullah terk etmesin bu diyarı… Yusuf düşmesin kuyulara… Yakup ağlamasın Yusuf’una…
Bir Kudüs doğsun… Bebeğin kundağına… Sihirbazların imanına… Sığınsın çöldekiler… Musa ve Harun’un ilahına… Şükretsinler bıldırcın etine ve kudret helvasına… Nur yürekler yürüsün çölün karanlığına…
Bir Kudüs doğsun… Talut’un ordusuna… Davut’la sevinsin… Süleyman otursun tahtına… Hüdhüd’e emir versin… Belkıs gelsin uzaklardan… Billur saraylara girsin… Toplasın eteğini… Göklere iman etsin…
Bir Kudüs doğsun… İmran’ın yuvasına… Testereler bulmasın Zekeriya’yı, Yahya’yı… Meryem ağlamasın, aramasın İsa’yı… Yükselsin temiz gözler… Yükselsin bulutlara…
Bir Kudüs doğsun Peygamber yatağına… Burak kanatlansın yerlerin İsra’sına… Sıra sıra dizilsinler göklerin Mirac’ına… Bir Kudüs doğsun müminin namazına…
Bir Kudüs doğsun… Kubbetu-s Sahra’nın duvarlarına… Kubbesi parlasın altından kanatlarına… Yamalı elbise giyen bir Ömer destan yazsın… Binlerce Ebu Ubeyde asker olsun yollarına…
Bir Kudüs doğsun… Nureddin’in gözyaşlarına… Keskin kılıcıyla haçlılara bilensin… Çiğnetmesin Musul’u, çiğnetmesin Bilad-ı Şam’ı… Çiğnetmesin Peygamber (sav) kabrini… Ehl-i Salib’in ayaklarına…
Bir Kudüs doğsun… Hevsel’in toprağına… Diyarbekir’in kadınları gülsuyu göndersin… Zeytinyağı göndersin… Yüreklerini göndersin… Selahaddinler göndersin… Feda olsunlar Beytülmakdis’in kokusuna…
Bir Kudüs doğsun… Selahaddin’in çadırına… Gülmek haram olsun… Uyku haram olsun ona… Aslan(!) yüreklileri korkutsun… Fitne ehlini korkutsun… Zaferden zafere koşsun… Memur olsun mazlumun intikamına…
Bir Kudüs doğsun Payitahtın bağrına… Sultan’ın yüreği yansın… Tek bir çakıl toprağına… Yaklaştırmasın Nadir’in, Kureyza’nın oğullarına… Etrafı mübarek beldenin toprağına…
Bir Kudüs doğsun… Kassam’ın kıyamına… Şaşırsın İngiliz, şaşırsın Siyonist… İzzetine imanına… Bir Kudüs doğsun… Yahya’nın bombasına… Titretsin alçakları… Korku olsun yarınlarına…
Bir Kudüs doğsun Şeyh’in ayaklarına… Taş atsın gençler… Merkava tanklarına… Apaçilerine, uçaklarına… Doktor hüzünlenmesin… Kurban olsun Aksa’nın çocuklarına…
Bir Kudüs doğsun Gazze’nin sularına… Mavi Marmara’nın kürekleri… Götürsün yürekleri… Taşıtsın tüm yükleri… Ali Haydar’larına… Furkan’larına…
Bir Kudüs doğsun… Kılcal damarlarına… Atardamarların atsın… Toplardamarların toplasın… Ey mazlum coğrafyanın kurumuş damarları! Her ansızın, her an sızın…
Ve bir Kudüs doğsun şairin yazdıklarına…
“Yıkılasın İsrail! Enkazını göreyim…
Sana ülke diyenin yüzüne tüküreyim…”

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?