Ancak hür bir insan âşık olabilir
Kuyuda kardeşlerimiz var
Biz kuyudaki Yusufların aşığıyız
Dileriz derdimiz affımıza vesiledir
Biz derdimizin aşığıyız
Yedi bolluk yılının değil
Yedi kıtlık yılının âşıkları
Yabancı dil ne ki
Yalancı dilleri aştık biz
Leşlere parfüm sıkılan bir dünyada
Everest ile Marianna arasındaki bir dünyada
Allah’ın rahmetinden başka
Bir şeyi olmayanlarız biz
O da en güzel şey
Mevsimlik Müslümanlardan değiliz
Bize yardım eden olmazsa
‘Rabbimiz var
O bize yardım eder’
Diyenlerin kardeşleriyiz
Yusuf’un rüyalarına âşığız
Rüyaları filme çeken adamlarız biz
Bizden uzak dursun gelişine yaşamak
İlkesel(!) yalnızlığa savaş açtık biz
İnsan, insanın kurdu değil
İnsan, insana zimmetlidir
Hele Müslüman, Müslümanın kardeşi
Müslüman, Müslümanın cennetidir
Terkedilmiş bir açlığa savaş açtık biz
Buğdayları başaklarında bıraktık
Bereketle koşanlarız biz
Yedi yüz ve ötesi
Âşığıyız biz
Yedi güzel başağın

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?