“Müslüman fert, Müslüman aile, Müslüman toplum yolunda, önce kendimizi kitapla buluşturmalı sonra ailemize örnek olup, onları da kitapla buluşturmalıyız.”

Yaşamak ve zaman iki ayrı kelime. Ama bir o kadar aynı mana içinde. Eş anlamlı iki kelime gibi, yan yana, diz dize… Müslüman için zaman hayattır. Çünkü Müslüman bilir ki, düne hapsolmak ve yarını beklemek ancak yok olmaktır. Dünden ders alıp, yarının hayalleri için bugünü yaşamak, ancak kazançlı bir ömür getirir. Abdulkâdir Geylani Hazretleri; “Hayatı seviyor musun? Öyle ise vaktini ziyan etme. Çünkü hayat, vakit kumaşından yapılan elbisedir.” der. Bununla birlikte Müslüman’ın tatil anlayışına değinmek istiyorum. Tatil kavramı, biz Asr suresinin muhatapları için, çok farklı anlamlar celbeder. “Şüphesiz insanlar hüsrandadır.” ayetiyle, hüsranın bir yok oluş olduğunu bilir. Bu hüsranı yaşamamak için gayret eder. Müslüman, dünya hayatını, ahiret yurdu için bir araç olarak görür.
Dünyada iken gayesi Allah olan Müslümanın, tatili de yine Allah için olur. Tüm hayatını dolu dolu yaşamak ister, istemelidir. Müslüman akıllıdır, hayatın her saniyesini kâra çevirmesini bilir. “Basit bir insan zamanını nasıl öldüreceğini, değerli insan da nasıl kazanacağını düşünür.” der Schopenhauer “İki günü bir olan ziyandadır.” buyurur Rasûlullah (s.a.s) Rasulullah’a (s.a.s) yoldaş olmak isteyenler için, yine O’nun(s.a.s) hayatına bakacak olursak 63 yıllık bir ömür içinde 23 yıllık nübüvvet hayatında, her türlü zülumatın içerisinde bir gününü dahi kendisine ayırmamıştır. Hakk’ın nidasını yüceltmek uğruna tatil sözcüğünü lügatine almamıştır. Onun hayatı hem örnek hem rehberdir bizlere.

Müslümanın boş zamanı yoktur. Onun için ancak boşlukları doldurmak vardır. Gezmek, yemek, spor yapmak, eğlenmek vardır. Ama boş zamanı yoktur. Zamanı planlamak vardır. Gezerken tefekkür, yerken şükür vardır. Zamanı yaşamak vardır, öldürmek değil. Müslümanın değerli zamanını en güzel kitap okumak doldurur. Onun zamanı boş vakit anlamına gelemez. Pekiiyi neden zamanı başka bir şeyle değil de kitapla buluşturalım? Çünkü “Kitap insana hayat veren bir kandır.” (John Milton). Çünkü “Kitap, zengin kültür ve medeniyetlerin kaynağı, bilgi hazinelerinin ve yüce ideallerin anahtarıdır. Çünkü kitap, istediğiniz zaman ulaşabileceğiniz pencereye benzer. Bu pencereden dünün ve bugünün olaylarını rahatlıkla görmemizi, bilgi edinmemizi sağlar.” (Ziya Baran) Çünkü “Kitap en iyi dosttur.” Müslüman fert, Müslüman aile, Müslüman toplum yolunda, önce kendimizi kitapla buluşturmalı sonra ailemize örnek olup, onları da kitapla buluşturmalıyız. Çünkü “Kitapsız ev, ruhsuz cesede benzer.”(Çiçero) “Kitapsız büyüyen çocuk da susuz ağaca…”
Hz. Ebubekir (r.a) kitapları bize şöyle anlatır “Kitaplar akıllı kişilerin bahçeleri, fâzıl kişilerin güzel kokulu çiçekleridir.” Kitaplar yol göstericidir, rahmet kaynağıdır. Allah (cc) şöyle buyurur: “And olsun ki, biz onlara bir kitap gönderdik, inanan bir millet için yol gösterici ve rahmet olarak onu bilgiyle uzun uzun açıkladık.” (A’raf 52) Yüce dinimiz İslâm’ın, Kur’an-ı Kerim’deki ilk emrinin de “Oku” olması çok manidar değil midir? Günümüz insanının bir hatası da kitapla vaktin arasındaki bağı koparması; insanı ruhun kutsallarıyla değil, teknolojinin gürültüsüyle , midenin gurultusuyla oyalanmasıdır. (Durdu Şahin) Uzmanlar, ekran karşınsındaki bir saati telafi etmek için, bir hafta zihin jimnastiği yapmak gerektiğini söylerler ve bu ekranlar hayatımızın kalitesini düşürüyor. Sorumluluğumuz ümmettir. İşimiz vaktimizden çoktur. Bu yüzden de zaman en kıymetlimizdir. “Bülbüllerin ötmesi gereken yerde kargaların sesi geliyorsa, bülbüller vazifelerini yapmıyor demektir. Önce bülbül ol. Bülbülsen vazifeni yap öyle ise. “Boş kaldın mı hemen yorul” ayetini yoldaş et kendine. Şunu unutma ki, “Kendini hak ile meşgul etmezsen, batıl seni meşgul eder.” (İmam Şafii) Gelecek nesilleri kazanmak için zihinlerine kitap tohumları ekmeliyiz. Zamanı kitapla doldurmalıyız. Okumak, anlamak ve amel etmek gayesinde olalım inşallah. Yazımıza Hz. Ali’nin (ra) sözleriyle nokta koyalım inşallah. Şöyle der: “Dünyayı kazanmak istiyorsanız, kitap okumalısınız. Ahireti kazanmak istiyorsanız, kitap okumalısınız. Hem dünyayı hem ahireti kazanmak istiyorsanız, kitap okumalısınız.” Selam ve dua ile…

KAYNAK: Meşhurların Kitap Okuma Alışkanlıkları “Etkili Okuma Teknikleri” (Mehmet İmrak, Çıra yayınları)

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?