Rahmet denizinden bir lütuftur hayâ

Bu ahlak üzere yoğrulursa maya

Kalmaz o kimsede ne kin ne riya

Ne büyük ziynettir edep ve hayâ

Edeptir insanı eşrefi mahlûkât kılan

Düstur edinmeli kendine her insan

Bunu böyle ister yüce Yaradan

Ne büyük nimettir edep ve hayâ

Edepten önce gelir, bilesin iman

Böyle haber verir, Resûl-i Zîşân

İki cihanda dilersen eman

Ne büyük rahmettir edep ve hayâ

 

Her zaman gerektir herkese hayâ ilacı

Rahmet pınarından nasiplen bu ihtiyacı

Giy edep tacı, olursun kulların sertacı

Ne büyük fazilettir edep ve hayâ

 

Kalpte iman, kelamda yoksa edep

Nice olur o kimsenin akıbeti acep

İki cihanda dilersen kurtuluş talep

Ne güzel selamettir edep ve hayâ

 

Varlığıyla verir insana huzur

Edepten yoksun olmak büyük kusur

Dilersen çehrende nur, gönlünde sürur

Ne büyük ganimettir edep ve hayâ