Lew bûm herîf lew bûm nedîm
Min işqeka dijwar heye
Kovî kirim serfa ezîm
Min hêj meya pêrar heye
Minet ji Rehmanê Rehîm
Min mîrekî setter heye

Ew mîr kerîm e, satir e
Xweş hakim e d’barê xwe da
Xelqno! Ne dûr e, hazir e
Ew wahid e û bê îbtîda
Her çî bikit ew qadir e
Ew xaliqê bê bab û da

Amadekar: Îslameddîn DEMİRKAYA

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?