Baxê ku baxvan bête ber
Erdek heye ew lê nebî
Dara ku enqa bête ser
Belgek heye sih lê nebî
Kî j’nîmetê dê dit xeber
Ya Reb derê feyzê vebî

Ser çeşmeya feyzê çi ye?
Hate lîsanê arifan
Ew nûreka esmanî ye
Darête qelbê xaîfan
Jê şemeyek da Miksî ye
Lew bûm nedîmê taifan

Amadekar: Îslameddîn DEMİRKAYA

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?