Asrın dava adamı

Âlim cumhurbaşkanı

Kur’ân hafızı başkan

Muhammed Mursî

Kur’ân’daki zindana

Yûsuf gibi atıldın

Yıllarca çile çektin

Muhammed Mursî

 

Şehit Mursî

Âlim Mursî

Hafız Mursî

Mazlum Mursî

 

Meydan meydan haykırdı

Kudüs kırmızıçizgimiz

Tüm mazlumların sesi

Muhammed Mursî

 

Peygamberin varisi

Kur’ân’ın canlı sesi

Zaferin müjdecisi

Muhammed Mursî

İhvân’ın bir neferi

Müslümanın önderi

Müminlerin gür sesi

Muhammed Mursî

 

Yer gök sesini duydu

Melekler şahit oldu

Kalplere sen dokundun

Muhammed Mursî

 

Mursî Rabbine uçtu

Şehadete kavuştu

Kalpler Onunla coştu

Muhammed Mursî

Âlem sesini duydu

Meydanları doldurdu

Sana rahmet okudu

Muhammed Mursî

Sanma ki, unutuldun

Kalbimize kuruldun

Şehadete kavuştun

Muhammed Mursî

 

Murat Karadaş