Allah dedik çıktık yola 

Gördük Resûlü orada

Nur yüzüyle tahtında

Gülümsüyor dünyaya

 

Görenler âşık u dîvâne

Nasihatleriyle pervane

Örnek oluyor herkese

Muhammed’dir Muhammed

 

Mekke Medine zikirde 

Muhammedü’l-emîn diye

Kur’ân-ı Kerîm indi gökten

Resûlullah geldi diye

 

Yüzünü gören insan

O an olur Müslüman

Yoluna giren insan

Cennetle müjdelenir inan

 

Sümeyra ÇELİK