Cihad, şüphesiz ki çeşit çeşittir. Herkesin kendince bir cihadı vardır. Kimi diliyle, kimi kalemiyle, kimi ailesiyle, kimi çocuklarıyla verir cihad mücadelesini. Evet, hayatın kendisi zaten mücadele alanı, yani cihad sahası değil midir?
“O, hanginiz daha iyi amel sergileyecek diye sizi imtihan etmek için ölümü ve hayatı yaratandır.” (Mülk, 2)
İnsanoğlunun yaşam şartları, eksiklikleri, rağbetleri hep farklı farklıdır. Bu da herkesin imtihanın farklı bir alanda olmasını gerektiriyor. İmtihan değiştikçe cihadımız da o doğrultuda değişecektir. Mümin gencin cihadı, vaktidir. Çünkü bu yaşta sahip olduğu en büyük nimettir vakit. Ama en çok gaflette olduğu şey de zamandır ne yazık ki. Günümüzde en az üç dört sosyal medya hesabı olan gençlerimiz saatlerini heba ediyor.
Mümin kadının cihadı evidir. Eşinin hizmeti, çocuklarının yetiştirilmesi ve ev içi sorumluluklardır. Mü’min hanımların daima evde kalmaktan şikâyet edip çalışan kadınlara özenmesi, çocuklarının terbiyelerini umursamamaları, sürekli ev hanımı olmanın zorluklarıyla yakınmaları ne yazık ki çok acı vericidir. Evet zordur ama adı cihaddır bunun. Görevler hakkıyla yerine getirilmeye çalışıldığında ise hepsi ibadet olacaktır.
Bilgi kirliliğinin ve şüpheciliğin arttığı, çok bildiğini sanan ‘kendini bilmezlerin’ sahaya çıkıp gençlerin zihinlerini bulandırdığı bu çağda, kimi âlimler “Bu zamanın cihadı eğitimdir” der. Kimi âlimler, aile mefhumunun sarsıldığı, toplumun hezeyanlar geçirdiği bu çağın cihadının ‘Müslüman aile’ olduğunu söyler. Aslında bize en güzel örnekleri yine Nebevî sünnet vermektedir. Ebû Hüreyre’den (r.a.) rivayetle: Bir adam Resûlullah’a (sav) geldi, bana tavsiyede bulun, dedi. Resûlullah (sav) ona “Öfkelenme!” buyurdu. Bu adam isteğini birkaç defa tekrar etti. Resûlullah (sav) yine “Öfkelenme!” buyurdu.1
Abdullah b. Amr der ki: Bir kişi Allah Resûlüne (sav) gelip “Ey Allah’ın Resûlü cihad edebilir miyim?” diye sordu. “Annen baban var mıdır?” Buyurdu. Adam “Evet” deyince, Allah Resûlü “Cihad onların yanındadır.” buyurdu.2
Kendisinden nasihat isteyen ashabına ihtiyaç ve konumlarına göre cevaplar verirdi Efendimiz (sav). Kimine Allah’tan kork3, kimine dilini tut4, kimine dosdoğru ol5 diye buyururdu.
Unutmayalım ki mücadelemiz de ibadetimiz de (az da olsa) devamlı olmalı.
Zira imtihanlar nefes aldığımız sürece bizimle var olacaktır. Rabbimizin nidâsına kulak verelim; “Ve ölüm sana gelene dek Rabbine ibadet et!” (Hicr, 99)

1) Buhari 2) Buhari, Müslim 3) Tirmizi 4) Tirmizi 5) Müslim