İhtilaf Anlarında Nebevi Ahlaka Sarılmak

İnsanlar farklı huy ve karakterlerde yaratılmışlardır. Bu farklılıklar, onların farklı karar, his ve düşüncelere sahip olmasına yol açar. Dünyada altı milyar insan varsa altı...

Toplumda Nebevi Ahlak Sahibi Olabilmek

Güzel ahlak hayatın her karesini ihtiva edecek kadar geniş bir alana sahiptir. Dayanağını Kur’an-ı kerim ve peygamberimizin pratik hayatıyla sergilediği yaşam biçimi ve talimatlardan...

İslam Davetinin Mucizesi Ahlaktır

Allah’ın indirdiği her emir ve yasağın bir de ahlaki inceliği, ahlaki boyutu, ahlaki kuralı vardır. Allah, kullarına vahiy ile emirler indirirken, bu vahyin ahlaki...

Yönetici Ahlakı

Hayatın sürdüğü her ortamda, yöneten ve yönetilen insan mefhumuyla karşı karşıyayız. Yaşamın idamesi bir bakıma buna bağlı. Hiçbir varlık başıboş değildir. Allah Resulü şöyle...

Kadın Hukuku Üzerinden İslam İtibarsızlaştırmak İsteniyor

“Onlar ağızlarıyla Allah’ın nurunu söndürmek istiyorlar. Hâlbuki kâfirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır.” (Saf, 8) İslam etrafında bilinçli bir şekilde şüphe uyandırmak isteyen sistematik bir...

Eş Seçiminde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Evlilik, insanın doğası gereği bir ihtiyaçtır. Bu konuda nadir istisnalar olsa da insanların geneli, evlenmeyi, olmasa olmaz bir ihtiyaç görür. Yaratan Allah (c.c) da...

Eşler Arasında Geçimsizlik Durumunda Ne Yapmalı?

Hayatın her karesinde olduğu gibi aile konusunda da bize mutluluk ve başarı yollarını gösteren Allah’a (c.c) hamd, bu yolda yürümeyi de pratiğiyle bize gösteren...

Evlilikle İlgili Ayetler Ve Hadisler

EVLİLİKLE İLGİLİ AYETLER Ey insanlar, sizi tek bir bedenden yaratan rabbinize karşı gelmekten korkun! O tek bedenden onun eşini de yarattı ve onlardan birçok erkekler...

Resulullah (s.a.s) Döneminde Evlilik Ve Düğün

Hz. Muhammed (s.a.s), insanlara tebliğ ettiği dinde evlilik hususunda da bazı esaslar getirmiştir. O, cahiliye dönemindeki bazı evlilik uygulamalarını ortadan kaldırmış ve günümüzde Müslümanlar...

Nişan Ve Nişanlılığın Hükmü

Kendileri ile huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve şefkat var etmesi de onun (kudretinin) delillerindendir. Şüphesiz bunda...

Ramazan Temizlenmektir

Ey Rabbim! Senin zâtının celaline ve senin hâkimiyetinin azametine layık şekilde sana hamd olsun! Ey şefkat ve merhametin kaynağı, ey adaletin Sahibi ve Hakk’ın...

Nefsin Ailenin Toplumun ve Ümmetin Değişim Mektebi “ORUÇ”

Diğer canlılar, doğuştan hayatlarını idame edebilecek şekilde yaratılmışlardır. İlahi kudret, onları gerektiği gibi terbiye etmiştir. Eşrefi mahlûkat olan insan ise, eğitim ve terbiyesini ilahi...

Ramazan: Rabbaniliğe Giden Yol

İşte bir Ramazan daha kapımızı çaldı ve bize misafir oldu. Allah nasip ederse bir ay bizimle beraber olacak. Bizler ondan istifade edeceğiz. Öyle bir...

Gelin Bu Ramazan Rabbani Kullar Olalım

Hz. Ali’ye nispet edilen bir söz vardır: “Bir grup insan bir şeyler umarak kulluk yapar, bu tüccar kulluğudur. Bir grup insan da korkudan dolayı kulluk...

Ramazan Fetih ve Zafer Ayıdır

Ramazan ayı içerisinde gerçekleşen birçok önemli olay vardır. Yine bu ayda birçok ilk yaşanmıştır. Bunlardan en önemlisi diyebileceğimiz olay Mekke’nin Fethi hadisesidir. Bu ayın...