Rabbani Hayatın Şifreleri

İster batıl, ister hak yol olsun; bir işe hayat ve tat veren, mana ve ruhtur. Mana ve ruh da; bilginin insanın cismani varlığında şekle...

Ramazan Fetih ve Zafer Ayıdır

Ramazan ayı içerisinde gerçekleşen birçok önemli olay vardır. Yine bu ayda birçok ilk yaşanmıştır. Bunlardan en önemlisi diyebileceğimiz olay Mekke’nin Fethi hadisesidir. Bu ayın...

Oruç Fıkhı

Yüce Allah (c.c), insanı yokluktan varlık sahnesine çıkarmış ve onu başıboş bırakmamış, yüce bir amaçla görevlendirmiştir. İnsan gerçek iyiliğe, fazilete ulaşmak için çaba sergileyecek,...

Ramazan Temizlenmektir

Ey Rabbim! Senin zâtının celaline ve senin hâkimiyetinin azametine layık şekilde sana hamd olsun! Ey şefkat ve merhametin kaynağı, ey adaletin Sahibi ve Hakk’ın...

Oruç Dört Şehevi Arzuya Gem Vurur

İnsanoğlunun kendi hayatını devam ettirmek, yeryüzündeki hilafet görevini yerine getirmek ve neslini devam ettirmek gibi Allah tarafından birçok arzu ve istekle donatılmıştır. Bu arzu...

Nefsin Ailenin Toplumun Ve Ümmetin Değişim Mektebi Oruç

Diğer canlılar, doğuştan hayatlarını idame edebilecek şekilde yaratılmışlardır. İlahi kudret, onları gerektiği gibi terbiye etmiştir. Eşrefi mahlûkat olan insan ise, eğitim ve terbiyesini ilahi...

Gelin Bu Ramazan Rabbani Kullar Olalım

Hz. Ali’ye nispet edilen bir söz vardır: “Bir grup insan bir şeyler umarak kulluk yapar, bu tüccar kulluğudur. Bir grup insan da korkudan dolayı kulluk...

İnananlara Açık Mektup

Her tarafı cehalet, sarmış kuyu karanlık. Tek ışık, tek nur İslam, görmez mi? Hiç insanlık. Bizi dünyaya kendine ibadet ve kulluk yapmak için gönderen, bu kullukta...

Yaratılış Gayemiz

Mavi gökyüzünde süzülen kuşlar görürüz. Kanat çırparken geride bıraktıkları anlam dolu izlerinde yaratıcının sanatının imzası var. Onlar bunu en güzel şekilde ayan ederler. Güneşin...

İbadetin Temel Esasları

Allah (cc) kâinatta yarattığı her varlık için olmazsa olmaz temel esaslar koymuştur. Dolayısıyla sünnetullah gereği eşya, temelsiz var olamaz. Canlıların hayatı; susuz, havasız gıdasız...

Hayatı İbadet Şuuruyla Yaşamak

İbadet, Rabbinin emirleri doğrultusunda bir hayat sürdürmektir. İbadet, hayatını Rabbine adamaktır. İbadet, kumanda merkezine Allah’ı yerleştirip, O’nun çizdiği programa göre hayatı dizayn etmektir. İbadet,...

Ramazan’da Kuran’ı Yaşamak!

Ramazan rahmet, bereket ve mağfiretin bir arada bulunduğu, diğer aylardan üstün ve daha değerli olan bir aydır. Zira Ramazan, indiği günü ve geceyi hayırlı...

Dünyalık Ramazan!

Ramazan dünyayalık değil ahiretliktir. Ramazan gelenek değil, ibadettir. Şimdilerin Ramazanı dünyalık olmuş. Ramazanı ibadetten çıkarıp gelenek olarak yaşama başlamışız, farkında olarak veya olmayarak. Ramazan 11...

Sosyal Medya Çıkmazı

Teknolojinin ve İnternetin genel amacı her ne kadar insanın hayatını kolaylaştırmak, bilgiye ulaşmak ve bilgi sahibi olmak için olsa da son zamanlarda insanlar daha...

Medya Gücüne İhtiyaç ve Medya Ahlakı

İnsanlık var olalı hak batıl mücadelesi de vardır ve var olacaktır. Bu mücadelede hak tarafı tamamen meşru sınırlarda kalmak ve düşmanına karşı mücadele ederken...