Yaşlı adam, ara sıra yanına gelip ondan faydalı şeyler dinleyen gence nasihat ediyordu.
“Evladım! Hayatta her zaman bir kurşun kalem gibi ol. Neden mi? Çünkü sana şimdi kurşun kalemin beş özelliğini sayacağım. Bunları yaptığın takdirde hayata daha sıkı sarılacak ve hayat defterini daha doğru bir şekilde yazacaksın.
Birinci özellik: çok harika ve etkileyici yazılar yazabilirsin ama yazdığın yazılara yön veren bir yazarının olduğunu unutma. Bizim için de o yazar Allah’tır. Ve her zaman kudret eliyle bizi o yönlendirir. Bu nedenle kaleme değil, kalemi oynatana teşekkür etmek lazım “De ki ey egemenliğin sahibi Allah’ım! Dilediğine egemenlik verirsin, dilediğinden de egemenliği çeker alırsın. Dilediğini yüceltirsin, dilediğini de alçaltırsın. Hayır, senin elindedir. Sen her şeye gücü yetensin.” (Ali İmran, 26)
İkinci özellik: Yazı yazarken çoğu zaman ara verip kaleminin ucunu açman gerekir. Kalemtıraş her ne kadar kaleme acı çektiriyor gibi görünse de aslında bu kalemin iyiliği içindir. Başımıza gelen her bela ve musibet bize bir ceza değil, bir rahmettir. Her musibette bir hikmet aramak düşer. Belki manevi kirlerden bir temizlik, belki de yola daha güçlü devam etmek için gerekiyordur bu bize. Kur’anda ne buyuruyor yüce Allah; “Savaş size farz kılındı. Gerçi o size hoş gelmez. Fakat olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsınız, oysa o hakkınızda hayırdır. Olur, ki bir şeyi seversiniz, oysa o hakkınızda kötülüktür. Siz bilmezsiniz, Allah bilir.” (Bakara, 216)
Üçüncü özellik: bazen yazarken bir kelime yanlış olur da onu silmek için silgiye ihtiyaç duyarsın. Yanlış kelimeyi silmek için silgiye, günahlardan temizlenmek için de tövbeye ihtiyaç vardır evlat. Kurşun kalemle yazılan her ne kelime olursa olsun onu silmek ve yerine doğru kelimeyi yazmak mümkündür. İşlediğin bir kötülüğün ardından bir iyilik yap ki yanlışını silebilsin. “Kim de yaptığı zulmün ardından, tövbe edip kendini düzeltirse, elbette Allah onun tövbesini kabul buyurur. Çünkü Allah, çok bağışlayan, çok acıyandır.” (Maide, 39)
Dördüncü özellik: Kurşun kalemi kurşun kalem yapan, yapıldığı ahşabı veya dış görünüşünün pürüzsüz güzel olması değil, içindeki kurşunudur. O olmazsa ahşap kalem de işe yaramaz. O yüzden her ne yaparsan yap daima içe dönük bir hesabın olsun. İçindeki iman ve ihlâsını koru mesela… Ulaştığın başarılar seni kibre sürüklemesin. Ve şunu da unutma. İnsanlar asla dış görünüşleriyle yargılanmamalı. Beğenmediğin bir insan senden daha üstün de olabilir. Unutma, takva kalptedir. Bak ne buyuruyor yüce Allah “Ey iman edenler! Bir topluluk, kendilerinden daha hayırlı olması muhtemel başka bir toplulukla alay etmesin. Kadınlar da kendilerinden daha hayırlı olması muhtemel başka kadınlarla alay etmesin. Kendinizi ayıplamayın, birbirinize kötü lakaplar takmayın. İmandan sonra günahkârlık ne kadar da kötü bir isimdir. Kim tövbe etmezse artık onlar kendilerine zulmedenlerdir.” (Hucurat, 11)
Beşinci özellik: Kurşun kalemin her zaman bir iz bırakmasıdır. Bu hayat satırlarında senin de bir izin olsun evlat. Ama doğru ve örnek bir iz bırak ardında. Öyle ki senin izinden gidenler olsun. “Şimdi yüzüstü kapanarak giden mi daha doğru, yoksa dosdoğru bir cadde üzerinde düpedüz giden mi? Bir düşünmeli.” (Mülk, 22)

Bu yazıya yorum bırakmak ister misiniz?