Esselâmüaleyküm şanlı kardeşim,

Davet Mektebi, asrın idrakine bıraktığı geçen sayımızdaki şehadet damlasını yüklenmiş olarak yeni bir sayıyla karşınıza çıkıyor. Dergimiz, yeni bir sevdayla bütün değerli yalnızlıkların yükünü sırtlamış olarak yürüttüğü kutsal serüvenini, bir tesettür sayısıyla taçlandırmak istiyor. Şubat ayının şehadet vurgusunu bu sayıda tesettür üzerinden daha derinden bir okumayla gerçekleştirmek istiyoruz.

Son zamanlarda tesettür, ‘kadın’ın en büyük muhafazası olarak algılandı. Bu kavram, kadınla ilişkilendirilirken adeta kadına hapsedildi. Öyle ki, bugün erkeğin de tesettüre riayet etmesi gerektiği ıskalamış bir hale geldik. Oysaki tesettür, cinsiyet ayrımı yapılmadan yapılmalıydı. Müslüman bir genç-ihtiyar, kadın-erkek, büyük-küçük için fark gözetmeksizin tesettürü bir zırh ve güvenilir bir sığınak olarak düşünmek gerekiyordu.

Tesettür en az kadın kadar erkeği de kapsayan bir siperdir. Setr-i avret’in kadın erkek ayırmaksızın emir telakki edilmesi ve uygulanması, sahabilerin ve dosdoğru duruşlu Peygamber dostu müminlerin mücadelesinin bir parçası olmuştur.

Web:
www.davetmektebi.com
www.facebook.com/davetmektebidergisi/
www.twitter.com/DavetMektebi
www.instagram.com/davetmektebidergisi